Politica de Confidențialitate MiciiOlimpici.ro

Informatii Generale

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.miciiolimpici.ro.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC MICII OLIMPICI SRL, societate înregistrată in România, având sediul social Șos. Alexandriei nr.100, bl. L28, sc. A, ap. 1, parter, sector 5, București, Cod Poștal 051539, înregistrată la Registrul Comerțului cu J40/1879/14.02.2019, având Codul de identificare fiscala 40637780, este înregistrata și avizată de către ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) cu nr. de înregistrare general 22390 în calitate de operator de date.

Persoana care accesează Site-ul nostru își oferă consimțământul pentru prelucrarea datelor, denumită în continuare “Utilizatorul”.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin transmirea unui e-mail la adresa contact@miciiolimpici.ro.

Datele dumneavoastră sunt stocate în baza noastră de date ca urmare a consimțământului pe care l-ați acordat Companiei la înscrierea pe site-ul miciiolimpici.ro sau ca urmare a faptului că ați contactat (pe e-mailul contact@miciiolimpici.ro ) din proprie inițiativă Compania și/sau ați trimis pe e-mail date personale, și vă arată cum sunt prelucrate datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavostră sau pe care le furnizați Companiei. Sunteți invitat/invitată să citiți cu atenție următoarele condiții în scopul de a înțelege poziția și practicile Companiei cu privire la datele dumneavostră cu caracter personal.

Unde stocăm datele personale

Toate informațiile pe care le transmiteți către SC MICII OLIMPICI SRL vor fi stocate pe serverele noastre, într-o aplicație specifică şi securizată. Doar un număr limitat de persoane din cadrul companiei noastre au acces la informațiile tale. Compania își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele dumneavostră personale sunt procesate în siguranță și în acord cu formularul de consimțământ.

Toate procedurile de stocare date personale sunt în conformitate cu normele GDPR.

Informațiile pe care Societatea le are de la dumneavostră nu sunt transferate și stocate în afara Spațiului Economic European.

Cât timp vă păstrăm datele

SC MICII OLIMPICI SRL intenționează să păstreze datele dumneavoastră cu caracter personal minim 1 an de zile și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate.

Dacă lasați un comentariu, acesta și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.

În pofida celorlalte dispoziții din această Secțiune, vom păstra documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:

 • în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
 • dacă considerăm că documentele pot fi relevante pentru orice procedură legală în derulare sau viitoare;
 • pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor)

SC MICII OLIMPICI SRL își rezervă dreptul de a păstra în arhiva personală toata documentația primită de către cadrele didactice în urma proiectelor desfășurate pentru o perioadă de maxim 1 an de zile. Aceste documente nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate.

Informații pe care le colectăm de la dumneavoastră și temeiul legal al colectării

Când alegeți să vă înscrieți pe site-ul miciiolimpici.ro sau să contactați Compania pe e-mail sau prin telefon furnizați informații Companiei, în scris sau verbal. Aceste informații sunt date personale pe care Compania are obligația să le protejeze, dacă dumneavoastră decideți să le furnizați.

Compania utilizează datele personale pe care le primește de la dumneavoastră cu scopul de a livra produsele comandate de dumneavoastră și pentru emiterea facturii fiscale care va însoți comanda.

Datele personale pe care le vom colecta de la dumneavoastră pot fi:

 • Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru a vă identifica;
 • Adresa de livrare/denumirea școlii – avem nevoie de aceste date pentru livrarea produselor comandate;
 • E-mail - pentru a vă confirma comanda și pentru a vă informa despre stadiul comenzii dvs;
 • Număr de telefon - vă vom contacta pentru detalii sau dacă apar probleme la livrarea produselor dvs.;
 • Cont bancar – avem nevoie de aceste date pentru a vă putea emite factura.

Fără consimțământul dumneavostră, Compania nu vă poate utiliza datele personale. Sunteți liber să vă oferiți datele personale, din voință proprie și puteți oricând să vă retrageți consimțământul, contactând Societatea la adresa de e-mail contact@miciiolimpici.ro

Cum folosim informațiile

Compania utilizează datele personale pe care le primește de la dumneavostră cu scopul de a livra produsele comandate de dumneavostră și pentru emiterea facturii fiscale care va însoți comanda.

Datele cu caracter personal ale minorilor sub 16 ani

Minorii cu vârsta de până la 16 ani nu ar trebui să transmită nici un fel de date cu caracter personal pe pagina web fără permisiunea (consimțământul sau aprobarea) tutorelui legal. Site-ul nostru nu va colecta niciodată cu bună știință date cu caracter personal de la persoane despre care ar fi știut că sunt minori (sub 16 ani) și nici nu le va folosi sau dezvălui vreunei terțe părți neautorizate fără consimțământul expres al tutorelui legal. Luând în considerare tehnologia disponibilă în astfel de situații, vom face eforturi rezonabile pentru a verifica dacă titularul răspunderii părintești pentru copil a dat sau a aprobat consimțământul precum și dacă datele cu caracter personal sunt introduse de un minor cu vârsta sub 16 ani.

Drepturile dumneavoastră în legătură cu datele cu caracter personal colectate și prelucrate prin intermediul site-ului

Utilizatorul ne poate contacta în orice moment și în mod gratuit cu o notificare printr-un mail folosind datele de contact menționate mai sus la punctul 1, în vederea exercitării drepturilor sale, în conformitate cu GDPR.

Utilizatorul are dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, art.15 GDPR).

Utilizatorul are dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR).

Utilizatorul are dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alti operatori (dreptul de ștergere, art. 17 GDPR).

Utilizatorul are dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționarea procesării, art. 18 GDPR).

Utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, art. 21 GDPR).

Utilizatorul are dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, art. 7 GDPR).

Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere daca Utilizatorul apreciază în mod justificat că prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuată de Profesionist cu încălcarea GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, art. 77 GDPR).

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr.679/2016, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

Retragerea consimțământului privind prelucrarea datelor, solicitarea de încetare sau restricționare a prelucrării datelor sau solicitarea de ștergere a datelor cu caracter personal necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale și respectării drepturilor rezultate din contractul la distanță, ne exonerează cu privire la îndeplinirea acestor obligații. Totodată, exercitarea acestor drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu poate avea loc în privința respectării obligațiilor legale pe care le avem.

Concursul și Testele Online

Cadrele didactice care au contribuit activ la crearea testelor pe platformă și declară pe propria răspundere că materialele didactice oferite spre publicare platformei de pregătire și testare gratuită le aparțin, sunt 100% originale, nu planează suspiciuni de plagiat asupra lor și sunt în conformitate cu programa școlară curentă. Aceste teste vor îndeplini următoarele criterii:

 • Întrebările trebuie să corespundă cu programa școlară curentă;
 • Trebuie redactate corect și scrise cu diacritice; acuratețea textelor este foarte importantă. Vă rugăm să acordați o atenție deosebită redactării, exprimării, semnelor de punctuație și de ortografie;
 • Trebuie să fie originale și să nu planeze suspiciuni de plagiat asupra lor;

Întrebările vor avea trei sau patru variante de răspuns, din care doar una corectă (Varianta corectă va fi indicată. Acordați o atenție deosebită răspunsului corect, pentru că exact așa va fi programat pe platformă).

Dezvăluirea Informației

Compania nu va dezvălui datele dumneavoastră personale niciunei terțe părți.

Cum accesați, corectați sau ștergeți datele personale

Aveți dreptul de a cere pentru accesare aceste date, de a cere corectarea și ștergerea lor de către Companie, puteți cere portarea datelor dumneavoastră personale, puteți limita procesarea de date și puteți refuza procesarea datelor personale trimițând un e-mail în acest sens la adresa de e-mail contact@miciiolimpici.ro, cu excepția situației în care suntem obligați prin lege să păstrăm aceste date.

Aveți, de asemenea, dreptul de a înainta orice plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Cum utilizăm cookie-urile?

Site-ul miciiolimpici.ro utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”), care contribuie la analizarea utilizării site-ului. În acest scop, Google Analytics utilizează „cookie-uri”, care sunt fișiere-text plasate în calculatorul dumneavoastră.

Informațiile generate de cookie-uri cu privire la modul în care este utilizat site-ul – informații standard de jurnal de utilizare a internetului (inclusiv adresa dumneavoastră IP) și informații privind comportamentul vizitatorului într-o formă anonimă – sunt transmise către Google și stocate de acesta, inclusiv pe servere din Statele Unite ale Americii. Înainte de a fi transmisă către Google, adresa dvs. IP este anonimizată.

În conformitate cu certificarea sa legată de „scutul de confidențialitate” (Privacy Shield), Google declară că respectă cadrul UE-SUA privind scutul de confidențialitate. Google poate transfera informațiile colectate de Google Analytics către o terță parte atunci când legislația impune acest lucru, sau atunci când respectiva terță parte prelucrează informațiile în numele Google. De asemenea, funcția Google Data Sharing este dezactivată.

În conformitate cu condițiile de utilizare ale Google Analytics, Google nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu niciun fel de alte date deținute de Google.

Puteți refuza utilizarea cookie-urilor Google Analytics descărcând și instalând Google Analytics Opt-out Browser Add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cum pot fi controlate cookie-urile?

Puteți controla și/sau șterge cookie-uri după cum doriți. Puteți șterge toate cookie-urile care sunt deja pe calculatorul dumneavoastră și puteți configura majoritatea browserelor să împiedice plasarea acestora.

Mai multe despre cookie-uri:

Totul despre cookies: https://www.consilium.europa.eu/ro/about-site/cookies/

Gestionarea cookie-urilor în browserul dumneavoastră

Majoritatea browserelor vă permit:

 • să vedeți ce cookie-uri aveți și să le ștergeți în mod individual;
 • să blocați cookie-uri ale unor terțe părți;
 • să blocați cookie-uri ale anumitor site-uri;
 • să blocați setarea tuturor cookie-urilor;
 • să ștergeți toate cookie-urile atunci când închideți browserul.

Dacă optați pentru ștergerea cookie-urilor trebuie să aveți în vedere că eventualele preferințe se vor pierde. De asemenea, dacă blocați cookie-urile complet, numeroase site-uri (inclusiv al nostru) nu vor funcționa în mod adecvat. Din aceste motive, nu vă recomandăm să blocați complet cookie-urile atunci când utilizați site-ul nostru.

Contact

Dacă aveți întrebări, comentarii și cereri privitoare la acest formular de consimțământ le puteți trimite la adresa contact@miciiolimpici.ro sau/și la telefon 0724.148.128 | 0728.205.571.